meditation

Den här mindfulnessövningen kan du använda till eller från jobbet eller bara för
att få en andningspaus under dagen. 

Det här är en guidad meditation för lugn och ökad livskraft. Allt du behöver är
ett levande ljus. 

Det sägs att de olika väderstrecken kan hjälpa oss på olika sätt i livet. Se om du
kan dra nytta av någonting som kommer till dig under meditationen.